AUDIO ROKA 2017

AUDIO ROKA je prvá slovenská anketa, v ktorej verejnosť spolu s redakciou DoUcha.sk vyberá tie najlepšie audio zariadenia a gadgety za uplynulý rok.
Rozhodnite spolu o najlepších produktoch a obchode roka, ktoré naozaj stojí za to!

Partneri ankety

Hlavným partnerom súťažnej ankety je spoločnosť DSI Slovakia, distribútor značiek AKG, Harman Kardon a JBL a partnerom súťažnej ankety je AUDIO International Slovakia, distribútor značky Magnat LZR. Ďakujeme partnerom za venovanie cien, ako aj podporu, bez ktorej by sa anketa ťažko organizovala.


Čo môžete vyhrať?

Ceny pre výhercov súťažnej ankety AUDIO ROKA 2017 sú nasledovné: slúchadlá Vain STHLM Commute, JBL T450BT, JBL E35 a reproduktory JBL Flip 4 a 2x JBL Go.

HLASUJTE ZA VAŠICH FAVORITOV ROKA 2017

Hlasovanie ukočené! Výsledky môžete nájsť tu.

Pravidlá súťažnej ankety

Organizátorom súťažnej ankety AUDIO ROKA 2017 je portál DoUcha.sk. Partnermi súťažnej ankety sú spoločnosti DSI Slovakia - distribútor značiek AKG, Harman Kardon a JBL a AUDIO International Slovakia - distribútor značky Magnat LZR.

Hlasovanie v súťažnej ankete AUDIO ROKA 2017 začína 11. decembra 2017 a končí o polnoci 24. decembra 2017. Ceny pre výhercov súťažnej ankety AUDIO ROKA 2017 sú 1 x reproduktor JBL Flip 4 , 2 x reproduktor JBL Go, 1 x slúchadlá Vain STHLM Commute, 1 x slúchadlá JBL E45BT a 1 x slúchadlá JBL E35. Do súťažnej ankety sa môžu zapojiť všetci starší ako 15 rokov, s výnimkou redakcie DoUcha.sk a partnerov súťažnej ankety.

Každý účastník sa môže do súťažnej ankety AUDIO ROKA 2017 zapojiť iba jedenkrát. Platný a zaradený do zlosovania o hlavnú výhru je každý vyplnený online formulár na stránke AUDIOROKA.sk. V prípade viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka ankety, resp. viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka z rôznych e-mailových adries, bude uznané len prvé hlasovanie v ankete.

Zlosovanie výhercov súťažnej ankety sa uskutoční 27. decembra 2017. Výhercov budeme kontaktovať e-mailom a zároveň ich uverejníme na stránke DoUcha.sk. V prípade, ak si do 15. 1. 2018 výherca neprevezme výhernú cenu, prepadne táto v prospech organizátora súťažnej ankety AUDIO ROKA. Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.

Zapojením sa do súťažnej ankety AUDIO ROKA 2017 každý účastník súhlasí s jej pravidlami a so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na zverejnenie mena, priezviska a mesta, prípadne fotografie z preberania výhry na stránkach organizátora súťažnej ankety i na stránke www.facebook.com/DoUcha.sk.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a príslušných novelizácií tohto zákona sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry v súťažnej ankete AUDIO ROKA 2017 zodpovedá výherca.