AUDIO ROKA 2016

AUDIO ROKA je prvá slovenská anketa, v ktorej verejnosť spolu s redakciou DoUcha.sk vyberá tie najlepšie audio zariadenia a gadgety za uplynulý rok.
Rozhodnite spolu o najlepších produktoch a obchode roka, ktoré naozaj stojí za to!

Partneri ankety

Hlavnými partnermi súťažnej ankety sú spoločnosti DSI Slovakia, distribútor značiek AKG, Harman Kardon a JBL a AUDIO International Slovakia, distribútor značky Magnat LZR. Ďakujeme partnerom za venovanie cien, ako aj podporu, bez ktorej by sa anketa ťažko organizovala.


Čo môžete vyhrať?

Ceny pre výhercov súťažnej ankety AUDIO ROKA 2016 sú nasledovné: reproduktory JBL Flip 3 Squad a JBL Go!, slúchadlá Magnat LZR 765, Magnat LZR 580S, JBL T450, JBL T280 a Magnat LZR 540BT.

HLASUJTE ZA VAŠICH FAVORITOV ROKA 2016

Po úspešnom hlasovaní zadajte Váš email a budete zaradený do žrebovania o výhry.

Pravidlá súťažnej ankety

Organizátorom súťažnej ankety AUDIO ROKA 2016 je portál DoUcha.sk. Partnermi súťažnej ankety sú spoločnosti DSI Slovakia - distribútor značiek AKG, Harman Kardon a JBL a AUDIO International Slovakia - distribútor značky Magnat LZR.

Hlasovanie v súťažnej ankete AUDIO ROKA 2016 začína 1. decembra 2016 a končí o polnoci 14. decembra 2016. Ceny pre výhercov súťažnej ankety AUDIO ROKA 2016 sú 1 x reproduktor JBL Flip3 Squad, 1 x reproduktor JBL Go, 1 x slúchadlá Magnat LZR 765, 1 x slúchadlá Magnat LZR 580S, 1x slúchadlá Magnat LZR 540 BT, 1 x slúchadlá JBL T450 a 1x slúchadlá JBL T280. Do súťažnej ankety sa môžu zapojiť všetci starší ako 15 rokov, s výnimkou redakcie DoUcha.sk a partnerov súťažnej ankety.

Každý účastník sa môže do súťažnej ankety AUDIO ROKA 2016 zapojiť iba jedenkrát. Platný a zaradený do zlosovania o hlavnú výhru je každý vyplnený online formulár na stránke AUDIOROKA.sk. V prípade viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka ankety, resp. viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka z rôznych e-mailových adries, bude uznané len prvé hlasovanie v ankete.

Zlosovanie výhercov súťažnej ankety sa uskutoční 15. decembra 2016. Výhercov budeme kontaktovať e-mailom a zároveň ich uverejníme na stránke DoUcha.sk. V prípade, ak si do 15. 1. 2017 výherca neprevezme výhernú cenu, prepadne táto v prospech organizátora súťažnej ankety AUDIO ROKA 2016. Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.

Zapojením sa do súťažnej ankety AUDIO ROKA 2016 každý účastník súhlasí s jej pravidlami a so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na zverejnenie mena, priezviska a mesta, prípadne fotografie z preberania výhry na stránkach organizátora súťažnej ankety i na stránke www.facebook.com/DoUcha.sk.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a príslušných novelizácií tohto zákona sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry v súťažnej ankete AUDIO ROKA 2016 zodpovedá výherca.